« Klassiska bilar
Reparation och montering

Rättigheter kring arbetskläder

Olika yrken kräver olika arbetskläder. Arbetskläder Stockholm går att köpa själv, så väl som att en del arbetskläder ska införskaffas av arbetsgivaren. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och kollektivavtal går det att läsa sig till vad man har för rättigheter kring arbetskläder och personlig skyddsutrustning.

Detta har du rätt till

Om det är så att du jobbar i farliga miljöer. Det kan vara på höga höjder, där det är varmt eller kallt eller där det finns risk för stänk från farliga kemikalier så har du rätt till skyddsutrustning. I detta ingår skyddskläder, hörselskydd, fall- skyddsutrustning, skyddshandskar eller andningsskydd. Dessa regler finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av personlig skyddsutrustning.

Vanliga arbetskläder räknas inte som skyddsutrustning och det finns heller ingen föreskrift som reglerar det. Dock är det som så att inom flera områden så ingår arbetskläder Stockholm ändå via kollektivavtal eller lokala överenskommelser.

Måste man använda arbetskläderna?

Om arbetsgivaren har tilldelat dig arbetskläder så är du skyldig att använda dessa. Så  till vida det inte är annat som man har kommit överens om. Dock är det som så att när det handlar om skyddskläder som inte passar, så måste du tala om det för arbetsgivaren. Det eftersom att det är ett måste att ha skyddskläder som är individuellt anpassade efter dig. 

Vad gäller på din arbetsplats?

Det bästa är att fråga din chef eller din arbetsgivare vad som gäller just där du jobbar. Mycket beror som sagt på vad du har för yrke och om det krävs personlig skyddsutrustning.

29 jun 2020